Om Hackefors

Hackefors Porslins Historia
Hackefors Porslinsfabrik grundades 1929 av affärsmannen John O. Nilson. Han satte ut en annons i Svenska Dagbladet där han sökte en  ”organisatör att starta ett nytt företag inom vilken lönande industribransch som helst”. Svarade på annonsen gjorde Verkmästare vid Karlskrona Porslinsfabrik, Erik Reinhold Jyberg. Han ville starta en porslinsfabrik och  hade tidigare arbetat på Rörstrands porslinsfabrik i Stockholm och på ALP i Lidköping. 

I Augusti 1929 stod de nya  lokalerna färdiga i byn Hackefors utanför Linköping. Hackefors Porslin AB bildas.

Från Karlskrona fabriken tog Jyberg med sig diverse duktiga hantverkare och porslinsmålerskor. Nya porslinsmålare lärdes upp, som fick öva i sex veckor utan lön innan de ansågs kvalificerade nog att sättas in i produktionen. Sammanlagt var de ett tjugotal arbetare vid starten.

Porslinet importerades, dekorerades och brändes. 1934 började man även tillverka eget porslin. Den egna porslinsproduktionen pågick i 23 år. 1957 återgick man till att importera porslin som man sedan dekorerade.

I slutet av trettiotalet anställdes en ung Hertha Bengtson som formgivare av mönster. Bara några år senare blev hon avdelningschef. 1941 flyttade hon vidare till Rörstrands porslinsfabrik i Lidköping där hon bland annat formgav servisen Blå eld. Andra designers som kopplades till fabriken var bland andra Yngve Norberg, Gunther Frahm-Jansen och Marita Sjölund.

1942 byggde man ut lokalerna och som mest uppgick personalstyrkan till 150- talet personer.

År 1957 sålde John O. Nilsons arvingar firmanamnet, Hackefors Porslin AB, till Åke Elmberg och Elo Ylve. Antalet anställda minskades till ett trettiotal.  

1972 köpte Uppsala Ekeby Hackefors fabriken. 

1984 köpte Wärtsilä Oy Hackeforsfabriken och Rörstrand av Uppsala Ekeby. Hackefors Porslin upphörde som aktiebolag och blev en del inom Rörstrand AB.
  
1995 flyttas tillverkningen från Linköping till Rörstrands fabrik i Lidköping. I samband med flytten till Lidköping skänks en del av Hackefors porslinssamlingar till Hembygdföreningen i Landeryd. I Hembygdsparken anordnas ett litet museum med en utställning av Hackefors porslin genom tiderna.
  
När Rörstrands tillverkning flyttats utomlands 2005 tog Porslins och dekorbolaget över Hackefors, men efter bara ett år lades det ner.

2007 förvärvas Hackefors Porslin av det nystartade Porslinsfabriken i Lidköping AB. Idag är Hackefors porslin populärt bland samlare och de guldkantade serviserna förgyller många kaffekalas. Porslinsfabriken i Lidköping vill utveckla och bevara Hackefors Porslin in i 2000-talet.